DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN CỦA VNPT BẮC GIANG TẠI ĐỊA BÀN LẠNG GIANG_LỤC NAM_YÊN DŨNG_TÂN YÊN

STT

Tên điểm CCDVVT UQ Địa chỉ Loại hình Tên doanh nghiệp được ủy quyền Thời hạn được ủy quyền

Số điện thoại liên hệ

Phường/xã

Quận/huyện

Tỉnh

1 Ngọc Cường Xã Mỹ Thái Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Dịch vụ Cường Liên 1 năm kể từ 01/01/2018 84917022154
2 Thanh Thúy Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Viễn thông Huấn Thúy 1 năm kể từ 01/01/2018 84917068867
3 Tuấn Tiệp Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917931952
4 Nghiệp Huyền Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841297871268
5 CH Thưởng Lực Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917022125
6 Vân Hoa Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84919543001
7 Quang Tân Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84919479948
8 Hùng Lệ Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841297861268
9 Hương Cảnh Xã Đại Lâm Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841299850268
10 Dương Huyền Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84916043261
11 Hải Chiêm Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84919539523
12 Xuân Khải Xã An Hà Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917061095
13 Kiên Trang Xã An Hà Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Cty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Di Động 1 năm kể từ 01/01/2018 84919491610
14 Thức Huyền Xã An Hà Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912497299
15 Lê Liêm Xã Nghĩa Hưng Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84919472906
16 Ngọc Mến Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841299061268
17 Lan Tuyến Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84919545581
18 Minh Chiến Mobile Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Cty TNHH DỊCH VỤ ViỄN THÔNG VĂN CHIẾN 1 năm kể từ 01/01/2018 84916106155
19 Thanh Phương Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917874382
20 CH Cường Mobile Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84945121816
21 Phúc Vân(Phạm văn Phúc) Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84919499861
22 Tùng Hương(Nguyễn thị Hương) Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84916466288
23 Định Mai(Nguyễn thị tuyết Mai) Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84947551538
24 THÚY THUẬN Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84919534409
25 Minh Ngọc(Nguyễn minh Ngọc) Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84911836600
26 Đức Hoàng(Đỗ đức Hoàng) Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84919482909
27 Hằng Hường Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018  
28 Đức Dương(Nguyễn Anh Đức) Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công Ty TNHH Viễn Thông Đức Trang 1 năm kể từ 01/01/2018 841295761268
29 chúc Hoàng Trúc Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH viễn thông Hoàng Chúc 1 năm kể từ 01/01/2018 84912972104
30 Phú Sáng Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841297718666
31 Bùi trinh Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841295061268
32 Xuân Đạo Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84919484476
33 hoàn mai Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84915969797
34 3D MOBILE Xã An Hà Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841255686222
35 Kiên Ngân Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84947711836
36 Linh Giang(Nguyễn Thị Huệ) Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84911447786
37 LƯỢNG VINH Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84911481185
38 Tôn Hà Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Thương Mại Tôn Hà 1 năm kể từ 01/01/2018 84948007536
39 Hùng Vinh Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH TM & DV HÙNG VINH 1 năm kể từ 01/01/2018 841235711368
40 CH Thành Xuyến Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917022291
41 CHĐT Mạnh Toàn Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84948095456
42 CH điện thoại Duy Mạnh Xã Lan Mẫu Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841232861368
43 CH điện thoại Long Cẩm Xã Phương Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84948816984
44 CH điện thoai Phong Sàn Xã Phương Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841292021190
45 CH Hội Vi Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841255162162
46 Cửa hàng Đức Trang Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH MTV Phượng Hoàng 1 năm kể từ 01/01/2018 84888132185
47 CH Toán Hoàn Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84913231266
48 CH Vinh Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84918393833
49 CH Dũng Mobiie Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841256739666
50 CH Lực hoa Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84919339866
51 CH Trưởng Hằng Xã Đan Hội Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84941918600
52 CH Hiệp Doanh Xã Khám Lạng Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84915257289
53 CH Lâm Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84943019868
54 CH Cường Lơ Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912003642
55 CH Tuân Khoa Xã Thanh Lâm Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917022093
56 CH Hải Đăng Xã Thanh Lâm Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84941010556
57 CHDT Tuyến Ánh Xã Đông Phú Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84946875203
58 CH Trung Nga Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH TM& DV Viễn Thông Trung Nga 1 năm kể từ 01/01/2018 84917022308
59 CH Tiến Duyên Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84888999661
60 CH Lượng Huệ Xã Tam Dị Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84911010761
61 Tuấn Mobile(Nguyễn Anh Tuấn) Thị trấn Lục Nam Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841233380766
62 CH Tuấn Hương(Nguyễn Bá Tuấn) Thị trấn Lục Nam Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917398265
63 Cành Mobile Xã Chu Điện Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841298211296
64 Quang Apple Xã Chu Điện Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84916032015
65 CH Ngọc Lan Mobile Xã Tiên Hưng Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886289662
66 CH Dũng Thảo Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84888520586
67 ĐB ĐÀM THÊM Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84941697855
68 ĐB HƯỜNG ĐÔNG Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917007318
69 CH Xuân Tăng Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84946244998
70 CH Thơ Mobile Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917932185
71 CH Thơm Sơn Xã Nham Sơn Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84916834316
72 ĐB ĐỨC TUÂN Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84948495336
73 ĐB ĐỨC ĐỊNH Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912856509
74 ĐB VIỆT CHÂU Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84915163183
75 ĐB MẠNH LÂN Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84944858109
76 ĐB CÔ HIỀN Xã Tư Mại Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912849795
77 ĐB THÚY NGA Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84911732562
78 ĐB KHẮC MẠNH Xã Cảnh Thụy Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84948147129
79 CH Hải Nguyên Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định CTY TNHH Viễn Thông Nguyên Hải 1 năm kể từ 01/01/2018 84918299658
80 CH Thành Luân Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84943056213
81 CH Mạnh Vân Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84914002667
82 CH Mạnh Linh Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917355683
83 CH Quang Dương Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912370618
84 CH Tuấn Hường Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84911006009
85 ĐB VĂN CHIẾN Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917000858
86 Trung Kiên(Lê Văn Kiên) Xã Tân An Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84945107213
87 Sơn Hải(Nguyễn Văn Tùng) Xã Tân An Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84916433823
88 Khánh Thúy(Kiều Văn Khánh) Xã Tân Dân Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912166501
89 DB THƠM HÙNG Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84948197855
90 Nga Thân Xã Tân An Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84888119162
91 Thien Mobile – NH Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84913214228
92 ĐB MẠNH MAI Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84916183289
93 Quyết Hiếu Xã Trí Yên Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84914299388
94 Nhận Hằng Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917045099
95 CH Xuân Hoàng Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84942988115
96 Ngọc Anh Mobile Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84916201181
97 Cường Hằng(Lê Thị Hằng) Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84941011789
98 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VŨ GIA Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VŨ GIA 1 năm kể từ 01/01/2018 84945805261
99 CH Kiên Bốn Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84948676128
100 Văn Nhì Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84918994318
101 Duy Anh Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty CP tư vấn XD 568 1 năm kể từ 01/01/2018 84911476587
102 Hiệp Phượng Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917069610
103 Khuyên Cần Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917383388
104 Tiến huệ Xã Việt Ngọc Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH thương mại và DV viễn thông Tiến huệ 1 năm kể từ 01/01/2018 84945548383
105 Quang Trung Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917018030
106 Lê Dương Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917054742
107 Duy Lợi Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công Ty TNHH viễn thông Duy Lợi 1 năm kể từ 01/01/2018 84911609570
108 CH Hiền Hữu Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917021575
109 Lượng Đoan Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84916346111
110 CH Thành Thắng Xã Song Vân Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH thương mại DV tổng hợp Thắng Thành 1 năm kể từ 01/01/2018 84915166282
111 Thuỷ Tài Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886382161
112 Quang Dũng Mobile Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH kỹ thuật DV Quang Dũng 1 năm kể từ 01/01/2018 84917931128
113 Thạch Lam Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917069531
114 Đạt Huyền Xã An Dương Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Huyền Đạt Mobile 1 năm kể từ 01/01/2018 84917931142
115 Thái Bình Xã Nhã Nam Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917931079
116 Tuấn Dũng 2 Xã Việt Lập Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917700682
117 Xuân Trang Xã Việt Lập Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84942989898
118 Nguyễn Minh Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886734098
119 Bộ Đào Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH thương mại và DV viễn thông Bộ Đào 1 năm kể từ 01/01/2018 84917054737
120 Ánh Hồng_Nhã Nam Xã Nhã Nam Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886099063
121 Hùng Lan Xã Phúc Sơn Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886165809
122 Minh Tiến(Nguyễn minh Tiến) Xã Phúc Sơn Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886390063
123 Quang Hường Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917980992
124 CH Trung Nghĩa Xã Liên Chung Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84914868523
125 Đức Toàn Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912937555
126 Hoàng văn Duy(Hoàng văn Duy) Xã Lan Giới Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84911110061
127 Tú Đảm Xã Đại Hóa Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886501822
128 Nguyễn Đức Hậu(Nguyễn Đức Hậu) Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886825028