DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN CỦA VNPT BẮC GIANG TRÊN ĐỊA BÀN HIỆP HÒA_YÊN THẾ

STT Tên điểm CCDVVT UQ Địa chỉ Loại hình Tên doanh nghiệp được ủy quyền Thời hạn được ủy quyền Số điện thoại liên hệ
Phường/xã Quận/huyện Tỉnh
1 Bằng Lan Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp viễn thông Bằng Lan 1 năm kể từ 01/01/2018 84948532508
2 Tuấn Như Xã Ngọc Sơn Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Như 1 năm kể từ 01/01/2018 84917054754
3 Thi Loan Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doang Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thi Loan 1 năm kể từ 01/01/2018 84915466566
4 Cửa Hàng Điện Thoại Hoàn Mỹ Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84941929262
5 Hoài anh Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84945735835
6 Lâm Nguyệt Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84941841293
7 Đại Lý Lệ Hải Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp Tư Nhân viễn thông Lệ Hải 1 năm kể từ 01/01/2018 84916128133
8 (Nguyễn Văn Trung) Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Thương mại Viễn thông Quang Trung 1 năm kể từ 01/01/2018 84886781988
9 Tuấn Nhung(Nguyễn Văn Tuấn) Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp tư nhân  viễn thông Tuấn Nhung 1 năm kể từ 01/01/2018 84911299595
10 KIÊN LAN Xã Mai Trung Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84913119198
11 Đại Lý Trung Kiên Xã Hùng Sơn Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84946979189
12 Đại Lý Hồng Tuấn Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp tư nhân Dịch  vụ Viễn thông Tuấn Hồng 1 năm kể từ 01/01/2018 84911418388
13 Dũng Mobile Xã Hoàng Vân Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84946762622
14 Tiến Quyền Xã Thái Sơn Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917930847
15 Điểm BHX Tuân Hạnh Xã Bắc Lý Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp tư Nhân Tuân Hạnh 1 năm kể từ 01/01/2018 84913509993
16 CH Lâm Sỹ Xã Bắc Lý Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84949291349
17 Kiều văn Đông Xã Hương Lâm Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84948657889
18 Đại Lý Trung Kiên Xã Danh Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp tư nhân viễn thông Hiền Kiên 1 năm kể từ 01/01/2018 84915982885
19 Thi Thư Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912430688
20 Cửa hàng Tình Như Xã Ngọc Sơn Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84943521996
21 Nam Khánh-Mobile Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84941934600
22 Đức Thành mobile Xã Đức Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84943209996
23 Ngô Văn Hào(Hào) Xã Bắc Lý Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84942959959
24 Quỳnh Anh(Nguyễn Văn Quỳnh) Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84942326030
25 Xuân Hường Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định DNTN Viễn Thông Hùng Xuân 1 năm kể từ 01/01/2018 84942412718
26 Vũ Hồng Thái Xã Tân Sỏi Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84914266383
27 Vũ Văn Tỵ Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917060183
28 Nguyễn Văn Mạnh Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84913768638
29 Lê Xuân Thuần Xã Bố Hạ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841297126126
30 Đào Quyết Chiến Thị trấn Câu Gồ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84914064219
31 Nguyễn Văn Chương Thị trấn Câu Gồ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84914064625
32 Nhất Hữu Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84944041775
33 Phan Tuấn Sỹ Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84911798966
34 Đỗ Văn Thông Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917649562
35 Ngô Thanh Tùng Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841298628882
36 Vũ Quang Hào Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84914466286
37 Thành Thế Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84942254009
38 Nguyễn Thị Hoa Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84948150804
39 Nguyễn Thị Hiểu Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917930984
40 Hà Xuân Thịnh() Xã Đồng Lạc Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84916301119
41 Thắng Hương(Nguyễn Thị Hương) Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841296531888
42 Nguyễn Văn Trường Xã Đồng Tiến Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917898312
43 VŨ MOBILE Thị trấn Câu Gồ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84949211989
44 Nguyễn Đức Thế(Thế) Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ viễn thông Thế Hiển 1 năm kể từ 01/01/2018 841272207999
45 Lê Văn Tú() Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84911009109
46 Phạm Công thanh(Thanh) Xã Bố Hạ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84915515938
47 Công Nguyên(Nguyễn Công Nguyên) Xã Tam Hiệp Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84941095996
48 Phương Thảo() Thị trấn Câu Gồ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841255553688
49 Lương Cường() Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841293784122
50 Hải Cường Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định CÔNG TY TNHH HẢI CƯỜNG MOBILE 1 năm kể từ 01/01/2018 84918057288
51 Cửa Hàng Hoàng Anh Thị trấn Câu Gồ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Hoàng Anh Telephone 1 năm kể từ 01/01/2018 841236828386
52 Thế Hiển Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ viễn thông Thế Hiển 1 năm kể từ 01/01/2018 841272207999