DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN CỦA VNPT BẮC GIANG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG

STT Tên điểm CCDVVT UQ Địa chỉ Loại hình Tên doanh nghiệp được ủy quyền Thời hạn được ủy quyền Số điện thoại liên hệ
Phường/xã Quận/huyện Tỉnh
1 CH Lý Tuấn Phường Song Khê Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng việt nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841299992999
2 CH Thắng Hoan Phường Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917065710
3 CH Ngọc Điệp Phường Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84919865371
4 CH Phạm Tân Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Cty TNHH TM DV tổng hợp Tân Phát 1 năm kể từ 01/01/2018 84916596468
5 CH Hoàng Long Xã Đa Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84913825626
6 Phương Oanh 2 Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84943559116
7 Thương Ngọc Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Thương Ngọc Mobile 1 năm kể từ 01/01/2018 84886157289
8 Tĩnh Mobile Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Tĩnh Mobile 1 năm kể từ 01/01/2018 84917007132
9 Cửa hàng Huấn Trang Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886902913
10 Cửa hàng Hưng Phát(Trần Thị Phương Kim) Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886936613
11 Quang Bảo Phường Đồng Sơn Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917659703
12 Văn Huấn(Văn Huấn) Phường Đồng Sơn Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84949254886
13 Nguyễn Thị Toan (Nam Toan)() Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917908231
14 Ngọc Nam() Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912979995
15 Vũ Đăng Châu Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84918039951
16 Nguyễn Văn Chung() Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84911312699
17 Nguyễn Văn Sơn() Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912601626
18 Thương Ngọc 2 Xã Đa Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Thương Ngọc Mobile 1 năm kể từ 01/01/2018 84943288582
19 cửa hàng Đức Thán Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917007287
20 Nguyên Văn Huỳnh Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84949034866
21 Nguyễn Việt Anh() Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912211101
22 Ngọc Hằng(Nguyễn Thị Hằng) Xã Tân Tiến Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886409112
23 Đinh Tằng Phường Song Khê Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84914941071
24 CH Linh Tung Sinh(Linh Tung Sinh) Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84915138576
25 Thanh Mobile(Thanh Mobile) Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84949345222
26 Nguyễn Thị Kim Oanh(Nguyễn Thị Kim Oanh) Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917703501
27 Tùng Mobile ( Lê Văn Tùng) Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84944377768
28 CH PHƯƠNG LONG(Hoàng Đức Long) Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84913052882
29 CH XUÂN HẬU Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Cty TNHH XH Xuân Hậu 1 năm kể từ 01/01/2018 84912550556
30 Đặng Công Thắng Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84949353353
31 Cửa Hàng Hồng Liêm Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84948000829
32 Vinh My Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84941272966
33 CH Quang Minh() Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84914074606
34 CH Thanh Hà(Nguyễn Thị Hà) số 08, đồi nên Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84943399583
35 Nguyễn Minh Sơn Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886694612
36 Quảng Hương Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84949357696
37 Mạnh Hùng Phường Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84944228218
38 Nguyễn Hoàng Sơn(Nguyễn Hoàng Sơn) Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84948497786
39 Đại Lý Sơn Nga Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Sơn Nga 1 năm kể từ 01/01/2018 84917000818
40 Điểm UQĐKTTTB Phụ kiện 86 Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912866195
41 Quảng Anh(Thân Đức Quảng) Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84916090901
42 Thân Văn Liêm Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84943196316
43 Thế Hòa Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84942429888
44 Chung Mobile() Xã Đa Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84941722568
45 Nguyễn TRường Giang(Nguyễn TRường Giang) Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84915913472
46 Công Ty TNHH Viễn Thông NIHO Xã Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công Ty TNHH Viễn Thông NIHO 1 năm kể từ 01/01/2018 84916148982
47 Tiệp Mobile(Nguyễn Tiến Tiệp) Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886366261
48 Minh Tân Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Hà Minh Tân 1 năm kể từ 01/01/2018 84888681990
49 Hà Sử Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công Ty TNHH Hà Sử 1 năm kể từ 01/01/2018 84886388693