VINAPHONE KHUYẾN MẠI NẠP THẺ NGÀY VÀNG 11/8/2017

1.Thời gian khuyến mại: từ 00h00 đến 24h00 ngày 11/08/2017.

  1. Đối tượng:Thuê bao trả trước là khách hàng thông thường) (Không bao gồm thuê bao ezCom)đang hoạt động nạp thẻ (bao gồm thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian KM)

Lưu ý: theo điều 10, thông tư 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/05/2010 của bộ TT&TTqui định: khách hàng thường xuyên trả trước là thuê bao đang sử dụng dịch vụ thông tin di động trả trước của doanh nghiệp VinaPhone với thời gian sử dụng liên tục tối thiểu 12 tháng và có mức tiền đã sử dụng trong thời gian trên ít nhật là 1.000.000VNĐ.

  1. Phạm vi áp dụng:Toàn quốc.
  2. Nội dung:

Nạp tiền (nạp thẻ) trong thời gian khuyến mại được:

–  Tặng 50% giá trị thẻ nạp, trong đó 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM (gọi & sms liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM2 (gọi nội mạng VinaPhone và cố định VNPT).

– Đối với các thuê bao có thời gian sử dụng lâu năm và tham gia nạp thẻ với mệnh giá >= 50.000đ sẽ được tặng thêm 10.000đ vào TKKM2 (dành cho thuê bao nhận được tin nhắn)

– Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao VinaCard, Vina365:

Stt

Mệnh giá thẻ nạp Thời hạn sử dụng KM tặng ngày sử dụng nạp thẻ

Tổng cộng ngày sử dụng nạp thẻ

(1)

(2) (3) (4)

(5)= (3)+(4)

1

Từ 5.000đ đến < 10.000đ 02 02 04

2

Từ 10.000đ đến < 20.000đ 05 05

10

3

Từ 20.000đ đến < 30.000đ 10 10

20

4

Từ 30.000 đ đến < 50.000đ 20 20

40

5

Từ 50.000 đ đến < 100.000đ 30 30

60

6

Từ 100.000đ đến < 200.000đ 45 45

90

7

Từ 200.000đ đến < 300.000đ 70 70

140

8

Từ 300.000đ đến < 500.000đ 115 115

230

9 Từ 500.000 đ trở lên 215 215

430

 

Lưu ý:

Đối với các thuê bao đang được hưởng KM nạp thẻ của các chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong  ngày Vàng sẽ được hưởng KM như sau:

  • Nạp đủ số lượng thẻ được KM của các chương trình KM trước: tiếp tục được hưởng KM của ngày Vàng.
  • Chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được KM của chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: sẽ được hưởng KM của chương trình có giá trị KM lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộng gộp vào số lượng vào thẻ nạp của chương trình KM trước.