Danh sách các điểm UQCCDVVT của VNPT tại Tỉnh Bắc Giang

STT Tên điểm cung cấp dịch vụ Địa chỉ Người đại diện Số điện thoại 1 ĐT- Hoàng Sơn Tân sơn – Xã Tân Sơn – huyện Lục Ngạn Hoàng Văn Sơn 08292818333 2 THÁI ANH(Nguyễn văn Thái) Phì Điền –  Đồng Cốc – Xã Phì Điền – huyện Lục Ngạn Nguyễn Văn Thái 0982891786 … Chi tiết