BẢNG GIÁ CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET ADSL/MEGAVNN

BẢNG GIÁ CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET  ADSL/MEGAVNN

(Áp dụng từ 15/5/2012. Giá cước chưa bao gồm thuế VAT)

Gói cước

Tốc độ truy nhập

(Download/Upload)

Mức cước

Địa chỉ IP

Tốc độ tối đa

Tốc độ tối thiểu

Phương thức lưu lượng

Phương thức trọn gói

MegaBasic 2,5Mbps/512Kbps Không cam kết – Đến 400MB: 18.181 đồng.

– Mỗi MB tiếp theo: 60 đồng/MB

– Cước sử dụng tối đa: 200.000 đồng.

150.000 đồng/tháng IP động
MegaBasic+ – Đến 550MB: 29.000 đồng.

– Mỗi MB tiếp theo: 60 đồng/MB

– Cước sử dụng tối đa: 200.000 đồng.

Do VNPT tỉnh/thành phố quy định
MegaEasy 4Mbps/512Kbps Không cam kết – Cước thuê bao: 24.000 đồng/tháng

– Mỗi MB sử dụng: 45 đồng/MB

– Cước sử dụng tối đa: 300.000 đồng/tháng.

250.000 đồng/tháng IP động
MegaEasy+ – Đến 750MB: 49.000 đồng.

– Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB

– Cước sử dụng tối đa: 300.000 đồng/tháng.

250.000 đồng/tháng
MegaFamily 5Mbps/640Kbps 256Kbps/256Kbps – Cước thuê bao: 35.000 đồng/tháng

– Mỗi MB sử dụng: 48 đồng/MB

– Cước sử dụng tối đa: 450.000 đồng/tháng.

350.000 đồng/tháng IP động
MegaFamily+ – Đến 01GB: 79.000 đồng.

– Mỗi MB tiếp theo: 48 đồng/MB

– Cước sử dụng tối đa: 450.000 đồng/tháng.

350.000 đồng/tháng IP động
MegaMaxi 8Mbps/640Kbps 512Kbps/512Kbps – Cước thuê bao: 100.000 đồng/tháng

– Mỗi MB sử dụng: 50 đồng/MB

– Cước sử dụng tối đa: 1.100.000 đồng/tháng.

900.000 đồng/tháng IP động
MegaPro 10Mbps/640Kbps – Cước thuê bao: 200.000 đồng/tháng

– Mỗi MB sử dụng: 50 đồng/MB

– Cước sử dụng tối đa: 1.600.000 đồng/tháng.

1.400.000 đồng/tháng Miễn phí 01 địa chỉ IP tĩnh