Vinaphone khuyến mại ngày Vàng nạp thẻ

Từ 00h00 ngày 27/02/2014 đến 24h00 ngày 28/02/2014, thuê bao Vinaphone trả trước đang hoạt động (bao gồm cả thuê bao ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian KM) nếu nạp thẻ sẽ được … Chi tiết