Giới thiệu dịch vụ “vnEdu: Giải pháp Mạng Giáo dục Việt Nam”

Giới thiệu Mạng giáo dục Việt nam – vnEdu là một giải pháp xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây nhằm tin học hoá toàn diện công tác quản lý, điều hành trong giáo dục, kết nối gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng quản … Chi tiết