Giới thiệu dịch vụ “VNPT HIS: Giải pháp Mạng Y tế Việt Nam”

Giới thiệu VNPT HIS là giải pháp xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây nhằm tin học hoá toàn diện công tác quản lý, điều hành trong ngành y tế; kết nối toàn diện mọi đối tượng trong quá trình khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; góp … Chi tiết