Giới thiệu hệ thống một cửa điện tử VNPT-iGate

1. Giới thiệu Hệ thống một cửa điện tử VNPT-iGate là hệ thống tin học hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước theo cơ chế một cửa 2. Các nhóm chức năng chính – Tiếp nhận hồ sơ – Thụ lý hồ sơ – Ký duyệt hồ … Chi tiết