Giới thiệu dịch vụ MegaVNN

I. DỊCH VỤ MEGAVNN 1. Khái niệm dịch vụ MegaVNN: Là dịch vụ truy nhập Internet băng rộng qua mạng VNN do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cung cấp, dịch vụ này cho phép khách hàng truy nhập Internet với tốc độ cao dựa trên công nghệ đường dây thuê bao … Chi tiết