Tuyển dụng nhân viên Điện tử – Viễn thông

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Viễn thông Bắc Giang tuyển dụng. Yêu cầu: Nam dưới 30 tuổi. Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Điện tử – Viễn thông. Xếp loại Khá trở lên. Mức lương: Thỏa thuận Hồ sơ bao gồm: Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp Đại học, … Chi tiết