Tên đầy đủ: Viễn Thông Bắc Giang

Tên giao dịch Quốc tế: VNPT BacGiang

Trụ sở: Số 34 Đường Nguyễn Thị Lưu TP Bắc Giang

Văn phòng: Số 34 Đường Nguyễn Thị Lưu TP Bắc Giang

E-mail:

Website: www.vnptbacgiang.com.vn

MÔ HÌNH TỔ CHỨC

sodo