Danh sách các điểm UQCCDVVT của VNPT tại Tỉnh Bắc Giang

STT Tên điểm cung cấp dịch vụ Địa chỉ Người đại diện Số điện thoại
1 ĐT- Hoàng Sơn Tân sơn – Xã Tân Sơn – huyện Lục Ngạn Hoàng Văn Sơn 08292818333
2 THÁI ANH(Nguyễn văn Thái) Phì Điền –  Đồng Cốc – Xã Phì Điền – huyện Lục Ngạn Nguyễn Văn Thái 0982891786
3 NGỌC KHUY Hồng Giang – Biển Động – Xã Hồng Giang – huyện Lục Ngạn Khúc Thị Huyền 0946495882
4 CH – HOÀNG HẰNG Hồng Giang – Biển Động – Xã Hồng Giang – huyện Lục Ngạn Hoàng Thị Hằng 0942621268
5 Hải Cường Phố Thống Nhất – Thị trấn Bố Hạ – huyện Yên Thế Hải Cường 0853118288
6 Vũ Gia Thôn Quỳnh Sơn – Xã Quỳnh Sơn – huyện Yên Dũng Vũ Gia 0889397333
7 Huy Phương 66-68 đường Quách Nhẫn – Phường Xương Giang – Thành Phố Bắc Giang Huy Phương 0859111388
8 CH XUÂN HẬU 1154 hoàng  hoa thám Km4 Hoàng Hoa Thám – Song Mai – Thành Phố Bắc Giang Nguyễn Xuân Hậu 0986314999
9 Sơn Nga 241-243 đường Lê Lợi – Thành Phố Bắc Giang Sơn Nga 0917000818
10 Tĩnh Mobile Số 02 Nguyễn Thị Lưu – Trần Phú – Thành Phố Bắc Giang Tĩnh Mobile 0868086333
11 Thương Ngọc 02 Nguyễn Thị Lưu – Trần Phú – Thành Phố Bắc Giang Đào Thị Ngọc 0943288582
12 CH Thành Thắng cao thuong- song van – Song Vân – huyện Tân Yên Thành Thắng 0965793999
13 Bộ Đào Phố Tân Quang – TT Nhã Nam – Thị trấn Nhã Nam – huyện Tân Yên Nguyễn Thị Đào 0983546179
14 Cửa hàng Đức Trang 103 TX Thị trấn Đồi Ngô – Thị trấn Đồi Ngô – huyện Lục Nam Nguyễn Minh Đức 0963228998