DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN CỦA VNPT BẮC GIANG TẠI ĐỊA BÀN LẠNG GIANG_LỤC NAM_YÊN DŨNG_TÂN YÊN (cập nhật 01/04/2018))

STT Tên điểm CCDVVT UQ Địa chỉ Loại hình Tên doanh nghiệp được ủy quyền Thời hạn được ủy quyền Số điện thoại liên hệ
Phường/xã Quận/huyện Tỉnh
1 Ánh Hồng_Nhã Nam Xã Nhã Nam Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
2 Hùng Lan Xã Phúc Sơn Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
3 CH Ngọc Lan Mobile Xã Tiên Hưng Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
4 Thuỷ Tài Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
5 Minh Tiến(Nguyễn minh Tiến) Xã Phúc Sơn Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
6 Tú Đảm Xã Đại Hóa Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
7 Nguyễn Minh Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
8 Nguyễn Đức Hậu(Nguyễn Đức Hậu) Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
9 Cửa hàng Đức Trang Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH MTV Phượng Hoàng 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
10 CH Dũng Thảo Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
11 CH Tiến Duyên Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
12 CH Tuấn Hường Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
13 CH Lượng Huệ Xã Tam Dị Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
14 Hoàng văn Duy(Hoàng văn Duy) Xã Lan Giới Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
15 Linh Giang(Nguyễn Thị Huệ) Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
16 Duy Anh Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty CP tư vấn XD 568 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
17 LƯỢNG VINH Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
18 Duy Lợi Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công Ty TNHH viễn thông Duy Lợi 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
19 ĐB THÚY NGA Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
20 Minh Ngọc(Nguyễn minh Ngọc) Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
21 CH Cường Lơ Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
22 Khánh Thúy(Kiều Văn Khánh) Xã Tân Dân Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
23 Thức Huyền Xã An Hà Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
24 ĐB CÔ HIỀN Xã Tư Mại Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
25 ĐB ĐỨC ĐỊNH Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
26 chúc Hoàng Trúc Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH viễn thông Hoàng Chúc 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
27 Thien Mobile – NH Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
28 CH Toán Hoàn Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
29 CH Mạnh Vân Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
30 Quyết Hiếu Xã Trí Yên Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
31 CH Trung Nghĩa Xã Liên Chung Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
32 ĐB VIỆT CHÂU Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
33 CH Thành Thắng Xã Song Vân Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH thương mại DV tổng hợp Thắng Thành 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
34 CH Hiệp Doanh Xã Khám Lạng Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
35 hoàn mai Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
36 Quang Apple Xã Chu Điện Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
37 Dương Huyền Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
38 Minh Chiến Mobile Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Cty TNHH DỊCH VỤ ViỄN THÔNG VĂN CHIẾN 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
39 ĐB MẠNH MAI Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
40 Ngọc Anh Mobile Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
41 Lượng Đoan Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
42 Sơn Hải(Nguyễn Văn Tùng) Xã Tân An Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
43 Tùng Hương(Nguyễn thị Hương) Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
44 CH Thơm Sơn Xã Nham Sơn Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
45 ĐB VĂN CHIẾN Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
46 ĐB HƯỜNG ĐÔNG Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
47 Quang Trung Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
48 CH Hiền Hữu Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
49 CH Tuân Khoa Xã Thanh Lâm Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
50 CH Thưởng Lực Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
51 Ngọc Cường Xã Mỹ Thái Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Dịch vụ Cường Liên 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
52 CH Thành Xuyến Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
53 CH Trung Nga Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH TM& DV Viễn Thông Trung Nga 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
54 Nhận Hằng Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
55 Bộ Đào Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH thương mại và DV viễn thông Bộ Đào 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
56 Lê Dương Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
57 Xuân Khải Xã An Hà Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
58 Thanh Thúy Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Viễn thông Huấn Thúy 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
59 Thạch Lam Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
60 Hiệp Phượng Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
61 CH Mạnh Linh Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
62 Khuyên Cần Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
63 CH Tuấn Hương(Nguyễn Bá Tuấn) Thị trấn Lục Nam Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
64 Tuấn Dũng 2 Xã Việt Lập Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
65 Thanh Phương Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
66 Thái Bình Xã Nhã Nam Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
67 Quang Dũng Mobile Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH kỹ thuật DV Quang Dũng 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
68 Đạt Huyền Xã An Dương Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Huyền Đạt Mobile 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
69 Tuấn Tiệp Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
70 CH Thơ Mobile Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
71 Quang Hường Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
72 CH Hải Nguyên Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định CTY TNHH Viễn Thông Nguyên Hải 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
73 CH Vinh Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
74 Văn Nhì Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
75 CH Lực hoa Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
76 Lê Liêm Xã Nghĩa Hưng Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
77 Đức Hoàng(Đỗ đức Hoàng) Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
78 Xuân Đạo Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
79 Kiên Trang Xã An Hà Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Cty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Di Động 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
80 Phúc Vân(Phạm văn Phúc) Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
81 THÚY THUẬN Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
82 Lan Tuyến Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
83 CH Hải Đăng Xã Thanh Lâm Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
84 Cường Hằng(Lê Thị Hằng) Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
85 CH Trưởng Hằng Xã Đan Hội Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
86 CH Xuân Hoàng Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
87 Xuân Trang Xã Việt Lập Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
88 CH Lâm Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
89 ĐB MẠNH LÂN Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
90 Trung Kiên(Lê Văn Kiên) Xã Tân An Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
91 CH Cường Mobile Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
92 Tiến huệ Xã Việt Ngọc Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH thương mại và DV viễn thông Tiến huệ 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
93 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VŨ GIA Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VŨ GIA 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
94 CH Xuân Tăng Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
95 CHDT Tuyến Ánh Xã Đông Phú Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
96 Kiên Ngân Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
97 Tôn Hà Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Thương Mại Tôn Hà 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
98 CHĐT Mạnh Toàn Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
99 ĐB KHẮC MẠNH Xã Cảnh Thụy Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
100 DB THƠM HÙNG Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
101 ĐB ĐỨC TUÂN Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
102 CH Kiên Bốn Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
103 CH điện thoại Long Cẩm Xã Phương Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
104 CH điện thoại Duy Mạnh Xã Lan Mẫu Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
105 Tuấn Mobile(Nguyễn Anh Tuấn) Thị trấn Lục Nam Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
106 Hùng Vinh Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH TM & DV HÙNG VINH 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
107 CH Hội Vi Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
108 3D MOBILE Xã An Hà Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
109 CH Dũng Mobiie Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
110 CH điện thoai Phong Sàn Xã Phương Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
111 Bùi trinh Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
112 Đức Dương(Nguyễn Anh Đức) Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công Ty TNHH Viễn Thông Đức Trang 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
113 Phú Sáng Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
114 Hùng Lệ Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
115 Nghiệp Huyền Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
116 Cành Mobile Xã Chu Điện Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
117 Ngọc Mến Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
118 Hương Cảnh Xã Đại Lâm Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
119 Tỉnh Hoa Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định PNCH 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
120 Đức Toàn Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
121 Định Mai Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
122 Khánh Nghĩa Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
123 Trần Hiệp Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
124 Văn Vàng Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
125 Giao Hằng TT Vôi Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
126 Chiến Thu Tân Hưng Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
127 Nguyễn Lan Xã Ngọc Lý Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
128 Dương Quang Thị trấn Nhã Nam Huyện Yên Dũng Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
129 Sinh Lương Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
130 Bá Tốt Xã Liên Chung Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
131 Hải Yến Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
132 Dương Toàn Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
133 Thắng Lợi Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
134 Net Chuoi TT Cao Thượng Huyện Tân Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
135 Nhã Phương Thái Đào Huyện Lạng Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######