DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN CỦA VNPT BẮC GIANG TRÊN ĐỊA BÀN HIỆP HÒA_YÊN THẾ (cập nhật 01/04/2018)

STT Tên điểm CCDVVT UQ Địa chỉ Loại hình Tên doanh nghiệp được ủy quyền Thời hạn được ủy quyền Số điện thoại liên hệ
Phường/xã Quận/huyện Tỉnh
1 (Nguyễn Văn Trung) Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Thương mại Viễn thông Quang Trung 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
2 Lê Văn Tú() Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
3 Tuấn Nhung(Nguyễn Văn Tuấn) Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp tư nhân  viễn thông Tuấn Nhung 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
4 Đại Lý Hồng Tuấn Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp tư nhân Dịch  vụ Viễn thông Tuấn Hồng 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
5 Phan Tuấn Sỹ Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
6 Thi Thư Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
7 KIÊN LAN Xã Mai Trung Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
8 Điểm BHX Tuân Hạnh Xã Bắc Lý Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp tư Nhân Tuân Hạnh 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
9 Nguyễn Văn Mạnh Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
10 Đào Quyết Chiến Thị trấn Câu Gồ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
11 Nguyễn Văn Chương Thị trấn Câu Gồ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
12 Vũ Hồng Thái Xã Tân Sỏi Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
13 Vũ Quang Hào Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
14 Thi Loan Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doang Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thi Loan 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
15 Phạm Công thanh(Thanh) Xã Bố Hạ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
16 Đại Lý Trung Kiên Xã Danh Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp tư nhân viễn thông Hiền Kiên 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
17 Đại Lý Lệ Hải Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp Tư Nhân viễn thông Lệ Hải 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
18 Hà Xuân Thịnh() Xã Đồng Lạc Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
19 Tuấn Như Xã Ngọc Sơn Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Như 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
20 Vũ Văn Tỵ Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
21 Đỗ Văn Thông Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
22 Nguyễn Văn Trường Xã Đồng Tiến Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
23 Tiến Quyền Xã Thái Sơn Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
24 Nguyễn Thị Hiểu Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
25 Hải Cường Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định CÔNG TY TNHH HẢI CƯỜNG MOBILE 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
26 Công Nguyên(Nguyễn Công Nguyên) Xã Tam Hiệp Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
27 Cửa Hàng Điện Thoại Hoàn Mỹ Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
28 Nam Khánh-Mobile Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
29 Thành Thế Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
30 Xuân Hường Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định DNTN Viễn Thông Hùng Xuân 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
31 Ngô Văn Hào(Hào) Xã Bắc Lý Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
32 Đức Thành mobile Xã Đức Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
33 Cửa hàng Tình Như Xã Ngọc Sơn Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
34 Nhất Hữu Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
35 Hoài anh Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
36 Dũng Mobile Xã Hoàng Vân Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
37 Đại Lý Trung Kiên Xã Hùng Sơn Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
38 Nguyễn Thị Hoa Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
39 Bằng Lan Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Doanh nghiệp viễn thông Bằng Lan 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
40 Kiều văn Đông Xã Hương Lâm Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
41 VŨ MOBILE Thị trấn Câu Gồ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
42 CH Lâm Sỹ Xã Bắc Lý Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
43 Phương Thảo() Thị trấn Câu Gồ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
44 Nguyễn Đức Thế(Thế) Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ viễn thông Thế Hiển 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
45 Lương Cường() Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
46 Thắng Hương(Nguyễn Thị Hương) Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
47 Lê Xuân Thuần Xã Bố Hạ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
48 Ngô Thanh Tùng Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
49 Hào Hòa Xã Bắc Lý Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định PNCH 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
50 Gia Huy Xã Bắc Lý Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định PNCH 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
51 Minh Tâm Xã Đức Thắng Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định PNCH 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
52 Thành Ánh Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định PNCH 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
53 Khánh Béo Xã Hương Lâm Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
54 Khánh Tuyến Xã Hùng Sơn Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
55 Tuấn Hùng Xã Mai Trung Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
56 Văn Lâm Xã Hợp Thịnh Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
57 Triệu Ninh Xã Mai Trung Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
58 Yên Thúy Xã Mai Trung Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
59 Tài Nụ Thị trấn Câu Gồ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
60 Quang Lê Xã Tam Hiệp Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
61 Hải Đăng TT Cầu Gồ Huyện Yên Thế Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######