DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN CỦA VNPT BẮC GIANG TRÊN ĐỊA BÀN VIỆT YÊN_SƠN ĐỘNG_LỤC NGẠN (cập nhật 01/04/2018)

STT Tên điểm CCDVVT UQ Địa chỉ Loại hình Tên doanh nghiệp được ủy quyền Thời hạn được ủy quyền Số điện thoại liên hệ
Phường/xã Quận/huyện Tỉnh
1 ĐT Trung Hiền Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
2 Quyết Hà SmartPhone Xã Hoàng Ninh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
3 Cửa hàng Kiên Hương Xã Hoàng Ninh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
4 Cửa hàng điện thoại Văn Quyền Xã Tăng Tiến Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
5 CH Anh Khoa(Nguyễn Minh Trường) Xã Quang Châu Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
6 CH Công Nam Xã Nghĩa Hồ Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
7 CH Hải Đăng(Lý Văn Thắng) Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
8 CH Hữu Quy Thị trấn Nếnh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
9 CH HẢI MOBILE Xã Vân Trung Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
10 CH Văn Lợi Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
11 CH Anh Hùng Xã Việt Tiến Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
12 CH – THANH TƯỞNG Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
13 CH Trung Hiền Xã Việt Tiến Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
14 ĐBX Khánh Bẩy Xã Phong Vân Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
15 ĐOÀN HƯƠNG(nguyễn văn đoàn) Xã Nghĩa Hồ Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
16 CH – BẰNG GIANG Xã Biển Động Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
17 CH Huy Mobile Thị trấn Nếnh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
18 CH Quang Chung Xã Tự Lạn Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
19 CH Trí Nguyễn Xã Minh Đức Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
20 Ngọc Sơn Mobile Xã Kiên Lao Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
21 ĐT Sáu Sâm Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
22 CH Chiều Xã Vân Trung Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
23 CH Tư Mobile Xã Hương Mai Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
24 CH Văn Công Xã Hương Mai Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
25 CH Tuấn Anh_Ninh Sơn Xã Ninh Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
26 CH Quang Vinh Thị trấn  Bích Động Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
27 Phương Công Xã Cẩm Đàn Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
28 ngọc huấn() Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
29 Văn Đào Xã Yên Định Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
30 CH Hoàng Huyên Xã Tự Lạn Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
31 TRƯỜNG YẾN Xã Giáp Sơn Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
32 CH Thái Hoàn Xã Trung Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
33 CH Nguyệt Thạo Xã Thượng Lan Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
34 THÁI ANH(Nguyễn văn Thái) Xã Phì Điền Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông Thái Anh 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
35 CH NGỌC CẢNH(Vi Văn Cảnh) Xã Phì Điền Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
36 Huy Hoan Moblie Xã Hoàng Ninh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
37 CH Đức Quân Thị trấn Nếnh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
38 Thương Ngọc Xã Tăng Tiến Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
39 CH Điện Thoại Tâm Mobi Xã Tăng Tiến Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
40 CH 83 Mobile Xã Bích Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
41 Cửa hàng Nam Tâm Xã Hoàng Ninh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
42 Cửa hàng di động  Văn Dũng Xã Tăng Tiến Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
43 ĐT – Khánh Thuận Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
44 CH Thảo ISTORE 88.VN Xã Hoàng Ninh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
45 Điểm bán Thương Hồng Hải Xã Hoàng Ninh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
46 Hoàng Tuấn Mobile Xã Hồng Thái Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
47 CH – HOÀNG HẰNG Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định CÔNG TY TNHH TM & DV VIỄN THÔNG HẢI NAM 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
48 ĐT Longmobile Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
49 Điện thoại quốc tế Thị trấn  Bích Động Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Dien thoai quoc te OPPO 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
50 ĐL – Tuấn Hùng Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
51 CH Công Mobile Xã Minh Đức Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
52 Hùng duyên Xã Thanh Sơn Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
53 Tuyên Mobile Xã Ninh Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
54 Ngọc Sơn Mobile(Ngô NGọc Sơn) Xã Thanh Sơn Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
55 Vương Mobile Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Minh Vương Mobile 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
56 CH Công Nguyệt Xã Giáp Sơn Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
57 Cửa hàng Quốc tế di động Thị trấn  Bích Động Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Dien thoai quoc te OPPO 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
58 ĐT- Di ĐỘng Bình Minh Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH di động Bình Minh 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
59 CH Văn Thảo Xã Tiên Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
60 NGỌC KHUY Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Di động Á Châu 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
61 CH Quốc  Lập Xã Việt Tiến Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
62 CH di động Thùy Linh Xã Bích Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
63 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DOICARD Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DOICARD 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
64 CH Quyến Huệ Thị trấn Nếnh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
65 CH Đức Hoàn Thị trấn Nếnh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
66 CH Vịnh Ngọc Xã Hoàng Ninh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
67 ĐB – LONG THƯƠNG Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
68 Điện Mobile Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
69 ĐBX Hiếu Mobile Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
70 Duy Thông(Vi Văn Thông) Xã Cẩm Đàn Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
71 ĐT- Hoàng Sơn Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH thương mại điện tử và dịch vụ viễn thông Hoàng Sơn 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
72 phượng hoàng() Xã Thanh Sơn Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công Ty TNHH MTV Phượng Hoàng 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
73 CH Chức Cường Xã Tự Lạn Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
74 LƯƠNG HIỂN Xã Tân Hoa Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 #######
75 Huy Trang Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
76 Duyên Việt Xã Quang Châu Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
77 Thái Hoàn Xã Trung Sơn Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
78 Vỹ   Mobile Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
79 Hân Hương TT Thanh Sơn Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
80 Hồng Sơn Xã Long Sơn Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
81 Thiên Đại Xã Thanh Sơn Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
82 Tuyển Hòa Xã Thanh Sơn Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
83 Chiều Mobile Xã Dương Hưu Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
84 Thái Lý Xã Thanh Sơn Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
85 Tùng Hòa Xã Quế Sơn Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
86 Hoàng Hiến Xã Vân Sơn Huyện Sơn Động Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
87 Long Hường Thị trấn  Bích Động Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
88 Ngọc Tiến Thị trấn  Bích Động Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
89 Đặng Hương Xã Hoàng Ninh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
90 Phạm Gia Xã Quang Châu Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
91 Như Cường Xã Vân Trung Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
92 Hảo Dương Xã Vân Trung Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
93 Minh Ngọc Thị trấn  Bích Động Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######
94 Đỗ Hiếu Thị trấn Nếnh Huyện Việt Yên Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 #######