DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN CỦA VNPT BẮC GIANG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG (cập nhật 01/04/2018)

STT Tên điểm CCDVVT UQ Địa chỉ Loại hình Tên doanh nghiệp được ủy quyền Thời hạn được ủy quyền Số điện thoại liên hệ
Phường/xã Quận/huyện Tỉnh
1 Tiệp Mobile(Nguyễn Tiến Tiệp) Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886366261
2 Hà Sử Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công Ty TNHH Hà Sử 1 năm kể từ 01/01/2018 84886388693
3 Ngọc Hằng(Nguyễn Thị Hằng) Xã Tân Tiến Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886409112
4 Nguyễn Minh Sơn Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886694612
5 Cửa hàng Huấn Trang Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84886902913
6 Minh Tân Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Hà Minh Tân 1 năm kể từ 01/01/2018 84888681990
7 Nguyễn Văn Chung() Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84911312699
8 Nguyễn Việt Anh() Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912211101
9 CH XUÂN HẬU Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Cty TNHH XH Xuân Hậu 1 năm kể từ 01/01/2018 84912550556
10 Nguyễn Văn Sơn() Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912601626
11 Điểm UQĐKTTTB Phụ kiện 86 Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912866195
12 Ngọc Nam() Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84912979995
13 CH PHƯƠNG LONG(Hoàng Đức Long) Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84913052882
14 CH Hoàng Long Xã Đa Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84913825626
15 CH Quang Minh() Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84914074606
16 Đinh Tằng Phường Song Khê Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84914941071
17 CH Linh Tung Sinh(Linh Tung Sinh) Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84915138576
18 Nguyễn TRường Giang(Nguyễn TRường Giang) Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84915913472
19 Quảng Anh(Thân Đức Quảng) Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84916090901
20 Công Ty TNHH Viễn Thông NIHO Xã Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công Ty TNHH Viễn Thông NIHO 1 năm kể từ 01/01/2018 84916148982
21 CH Phạm Tân Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Cty TNHH TM DV tổng hợp Tân Phát 1 năm kể từ 01/01/2018 84916596468
22 Đại Lý Sơn Nga Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Sơn Nga 1 năm kể từ 01/01/2018 84917000818
23 Tĩnh Mobile Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Tĩnh Mobile 1 năm kể từ 01/01/2018 84917007132
24 cửa hàng Đức Thán Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917007287
25 CH Thắng Hoan Phường Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917065710
26 Quang Bảo Phường Đồng Sơn Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917659703
27 Nguyễn Thị Kim Oanh(Nguyễn Thị Kim Oanh) Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917703501
28 Nguyễn Thị Toan (Nam Toan)() Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84917908231
29 Vũ Đăng Châu Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84918039951
30 CH Ngọc Điệp Phường Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84919865371
31 Vinh My Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84941272966
32 Chung Mobile() Xã Đa Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84941722568
33 Thế Hòa Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84942429888
34 Thân Văn Liêm Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84943196316
35 Thương Ngọc 2 Xã Đa Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Công ty TNHH Thương Ngọc Mobile 1 năm kể từ 01/01/2018 84943288582
36 CH Thanh Hà(Nguyễn Thị Hà) số 08, đồi nên Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84943399583
37 Phương Oanh 2 Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84943559116
38 Mạnh Hùng Phường Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84944228218
39 Tùng Mobile ( Lê Văn Tùng) Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84944377768
40 Cửa Hàng Hồng Liêm Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84948000829
41 Nguyễn Hoàng Sơn(Nguyễn Hoàng Sơn) Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84948497786
42 Nguyên Văn Huỳnh Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84949034866
43 Văn Huấn(Văn Huấn) Phường Đồng Sơn Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84949254886
44 Thanh Mobile(Thanh Mobile) Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84949345222
45 Đặng Công Thắng Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84949353353
46 Quảng Hương Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam 1 năm kể từ 01/01/2018 84949357696
47 CH Lý Tuấn Phường Song Khê Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Chi nhánh Dịch vụ gia tăng – Công ty cổ phần những trang vàng việt nam 1 năm kể từ 01/01/2018 841299992999
48 Hà Sang Phường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 84942462016
49 Hợp Giang Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 84912845899
50 Tuấn Pha Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 84942957119
51 Lê Hiếu Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang Bắc Giang Điểm bán ủy quyền cố định Trang Vàng 1 năm kể từ 01/04/2018 84886663185