ĐIỀU CHỈNH CƯỚC DỊCH VỤ MYTV

ĐIỀU CHỈNH CƯỚC DỊCH VỤ MYTV

MyTV truyền hình tương tác đầu tiên tại Việt Nam với nội dung và dịch vụ được cập nhật mới và bổ sung nhiều hơn với 4 gói cước mới.

1.Thời gian áp dụng gói cước mới: Từ ngày 01/5/2011.

2. Về mức cước cụ thể (chưa bao gồm VAT):

2.1 Điều chỉnh mức cước trần và cước theo lần sử dụng đối với những dịch vụ theo yêu cầu (PayTV), cụ thể:

– Mức cước trần đối với từng dịch vụ theo yêu cầu được điều chỉnh tăng, trong đó:

+ Gói Phim: Điều chỉnh tăng từ 75.000 đồng lên 100.000 đồng/bộ giải mã/tháng;

+ Gói Nhịp cầu MyTV: Điều chỉnh tăng từ 70.000 đồng lên 100.000 đồng/bộ giải mã/tháng;

+ Gói Âm nhạc: Điều chỉnh tăng từ 30.000 đồng lên 70.000 đồng/bộ giải mã/tháng;

+ Gói Karaoke: Điều chỉnh tăng từ 20.000 đồng lên 70.000 đồng/bộ giải mã/tháng;

+ Gói Trò chơi: Điều chỉnh tăng từ 25.000 đồng lên 70.000 đồng/bộ giải mã/tháng;

Như vậy, đối với các nội dung Âm nhạc, Karaoke, Trò chơi, Đọc truyện, Sức khỏe và làm đẹp có cùng mức cước trần 70.000 đồng/bộ giải mã/tháng;

Đối với các nội dung phim, nhịp cầu MyTV có cùng mức cước trần 100.000 đồng/bộ giải mã/tháng và Gói thể thao không có mức cước trần;

– Mức cước theo lần sử dụng đối với từng dịch vụ theo yêu cầu được quy định ở mức sàn là 1.000 đồng/ 1 nội dung, trong đó

+ Nội dung phim, thể thao cho phép khách hàng xem trong vòng 48h;

+ Nội dung nhịp cầu MyTV, đọc truyện, sức khỏe và làm đẹp cho phép khách hàng xem trong vòng 24h.

2.2 Mức cước thuê bao đối với 04 gói cước mới:

+ Gói MyTV Silver: 50.000 đồng/bộ giải mã/tháng

+ Gói MyTV Silver HD: 65.000 đồng/bộ giải mã/tháng;

+ Gói MyTV Gold: 120.000 đồng/bộ giải mã/tháng;

+ Gói MyTV Gold HD: 135.000 đồng/bộ giải mã/tháng;

+ Mức dịch vụ theo yêu cầu (PayTV): Như mục 2.1 nêu trên 

– Sự khác biệt của 4 gói cước mới so với 4 gói cước hiện tại:

+ Về mức cước như hướng dẫn nêu trên;

+  Về nội dung: Tăng số lượng và chất lượng kênh truyền hình.

-Cụ thể:   Các kênh có tín hiệu SD: Tăng từ 68 kênh lên 74 kênh

   Các kênh có tín hiệu HD: Tăng từ 3 kênh lên 15 kênh.

 

PHỤ LỤC BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ MyTV TỪ NGÀY  1/5/2011

1. Mức cước thuê bao tháng: Đơn vị: đồng/bộ giải mã/tháng

    

Gói dịch vụ

(4 gói)

Nội dung dịch vụ

Cước

thuê bao

MyTV Silver

– 74 kênh truyền hình chuẩn tín hiệu SD, các kênh Radio

– Dịch vụ tạm dừng, lưu trữ và xem lại các chương trình truyền hình

– Dịch vụ tiếp thị truyền hình, dịch vụ thông tin cần biết, dịch vụ chia sẻ hình ảnh, tin tức.

– Gói nội dung chuẩn tín hiệu SD theo yêu cầu bao gồm phim, âm nhạc, karaoke, sức khỏe làm đẹp, thể thao, đọc truyện,… (các nội dung không thể hiện giá tiền trên màn hình TV)

50.000

MyTV Silver HD

– 74 kênh truyền hình chuẩn tín hiệu SD, 15 kênh chuẩn tín hiệu HD, các kênh Radio

– Dịch vụ tạm dừng, lưu trữ và xem lại các chương trình truyền hình

– Dịch vụ tiếp thị truyền hình, dịch vụ thông tin cần biết, dịch vụ chia sẻ hình ảnh, tin tức.

– Gói nội dung chuẩn tín hiệu SD và HD theo yêu cầu bao gồm phim, âm nhạc, karaoke, sức khỏe làm đẹp, thể thao, đọc truyện,… (các nội dung không thể hiện giá tiền trên màn hình TV)

65.000

MyTV Gold

– Nội dung dịch vụ thuộc gói MyTV Siver
– Toàn bộ các dịch vụ theo yêu cầu có chuẩn tín hiệu SD (như mục 2 dưới đây)

120.000

MyTV Gold HD

– Nội dung dịch vụ thuộc gói MyTV Silver HD

– Toàn bộ các dịch vụ theo yêu cầu có chuẩn tín hiệu SD và HD (như mục 2 dưới đây)

135.000

2. Mức cước dịch vụ theo yêu cầu (PayTV): Đơn vị: đồng/bộ giải mã/tháng

Các gói nội dung theo yêu cầu

Mức cước tối thiểu theo lần sử dụng

Mức cước trần trong tháng

Gói Phim truyện

1.000 đồng/phim/48 giờ

1.000 đồng/tập phim/48 giờ

100.000

Gói Nhịp cầu MyTV

1.000 đồng/nội dung/24 giờ

100.000

Gói Âm nhạc

1.000 đồng/1 nội dung

70.000 cho mỗi gói nội dung

Gói Karaoke
Gói Trò chơi

1.000 đồng/game/1 lần chơi

Gói Đọc truyện

1.000 đồng/1 nội dung/24 giờ

Gói Sức khỏe & làm đẹp
Gói Thể thao

1.000 đồng/1 nội dung/48 giờ

Không có mức cước trần

Mức cước cho từng nội dung được thể hiện trên màn hình TV (EPG)

3. Mức cước áp dụng cho cùng một khách hàng sử dụng từ 02 bộ giải mã trở lên tại một địa chỉ:

– Từ 02 đến 05 bộ giải mã: Giảm 10% tổng cước sử dụng dịch vụ hàng tháng;

– Từ 06 bộ giải mã trở lên: Giảm 20% tổng cước sử dụng dịch vụ hàng tháng.

4. Mức cước áp dụng cho khách hàng trả trước 12 tháng:

– Khách hàng sử dụng 01 bộ giải mã: Giảm 10% tổng cước thuê bao trả trước 12 tháng.

– Khách hàng sử dụng từ 02 bộ giải mã trở lên: Giảm 10% tổng cước thuê bao trả trước 12 tháng, mức giảm tính trên tổng cước thuê bao 12 tháng đã được giảm theo tỷ lệ quy định tại mục 3 nêu trên.

Lưu ý: + Nếu khách hàng đã đăng ký trả trước 12 tháng thì không được hoàn trả lại tiền trong mọi trường hợp thay đổi;

            + Không áp dụng hình thức trả trước cho các gói dịch vụ PayTV quy định tại mục 2 nêu trên.

5. Thuế Giá trị gia tăng (VAT): Giá cước trên chưa bao gồm VAT.

6. Các quy định khác:

– Đối với khách hàng mới để sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cần đăng ký 01 trong 04 gói cước: MyTV Siver/MyTV Silver HD/MyTV Gold/MyTV Gold HD.

– Đối với các dịch vụ PayTV khách hàng quyết định sử dụng trực tiếp trên màn hình TV (EPG).

– Việc tính cước được thực hiện từ thời điểm VNPT Bắc Giang và khách hàng nghiệm thu dịch vụ.

– Việc chuyển đổi giữa các gói cước được thực hiện tại các điểm giao dịch của VNPT Bắc Giang hoặc trên màn hình TV (EPG):

+ Trên giao diện màn hình Tivi (EPG): Khách hàng thực hiện chuyển đổi sang 1 trong 4 gói cước mới có cùng tín hiệu và có mức cước cao hơn với gói cước hiện tại thông qua giao diện màn hình Tivi (EPG);

+ Việc chuyển đổi giữa các gói cước không cùng tín hiệu (SD/HD) hoặc từ gói cao sang gói thấp, khách hàng vẫn phải yêu cầu bằng văn bản với các điểm giao dịch của VNPT Bắc Giang, Bưu điện tỉnh Bắc Giang.

Lưu ý: Việc chuyển đổi giữa các gói cước trên màn hình TV (EPG) chỉ cho phép khách hàng thực hiện chuyển đổi sang một trong 04 gói cước mới có cùng tín hiệu và có mức cước cao hơn với gói cước hiện tại.

– Cước phát sinh trong tháng đối với các trường hợp chuyển đổi gói cước/tạm ngưng sử dụng dịch vụ/thanh lý hợp đồng, tính như sau:

Cước thu khách hàng = Cước thuê bao không tròn tháng + Cước sử dụng các dịch vụ PayTV trong tháng

Khách hàng phải thanh toán cước đã sử dụng dịch vụ trước khi chuyển đổi gói cước/tạm ngưng sử dụng dịch vụ/thanh lý hợp đồng.