Đoàn cơ sở VNPT Bắc Giang tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018

Sáng 09/06/2018, Đoàn Cơ Sở VNPT Bắc Giang đã tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2018 do Đoàn khối Doanh nghiệp Tỉnh Bắc Giang tổ chức. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giàu lòng nhân ái, kết nối tình người, giúp cho con người xích lại gần nhau hơn ” Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại” vì cuộc sống ngày càng tươi đẹp. Dưới đây là danh sách các bạn đoàn viên VNPT Bắc Giang tham gia hiến máu trong dịp này:

STT

Họ và tên Đơn vị công tác

1

Nguyễn Vũ Hoàng Anh Văn phòng Viễn Thông Bắc Giang
2 Nguyễn Văn Thái

Trung tâm Điều hành Thông tin

3

Lê Trọng Nghĩa Trung tâm Điều hành Thông tin
4 Đỗ Trung Kiên

Trung tâm Viễn thông Việt Yên

5

Trần Bảo Ngọc Trung tâm Viễn thông Việt Yên
6 Tống Văn Hiến

Trung tâm Viễn thông Việt Yên

7

Lê Văn Việt Trung tâm Viễn thông Việt Yên
8 Đỗ Quốc Vĩnh

Phòng Bán Hàng KV Yên Dũng

9

Luyện Anh Việt Nam Trung tâm Viễn thông Yên Dũng
10 Lê Thanh Khoa

Trung tâm Viễn thông Yên Dũng

11

Nguyễn Văn Tuân Trung tâm Viễn thông Lục Ngạn

12

Trịnh Như Hoàn

Văn phòng Trung tâm Kinh doanh

13 Trương Thị Phượng

Phòng Bán hàng KV TP Bắc Giang

14 Nguyễn Thị Hà

Phòng Bán hàng KV TP Bắc Giang

 Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại từ chương trình

THANH HUYỀN