掲載日: 08/03/2022
Viễn thông Bắc Giang – đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình.... もっと見る
掲載日: 08/03/2022
VNPT Bắc Giang là một thành viên trong đại gia đình VNPT, bởi vậy, chúng tôi tự hào được truyền tải và thực hiện những giá trị lịch sử cốt lõi , triết lý kinh doanh của VNPT:... もっと見る
掲載日: 08/03/2022
Tên đầy đủ: Viễn Thông Bắc Giang Tên giao dịch Quốc tế: VNPT BacGiang Trụ sở: Số 34 Đường Nguyễn Thị Lưu TP Bắc Giang Văn phòng: Số 34 Đường... もっと見る

User Online:1567

Total visited: 50708313