Sử dụng điện thoại thông minh – Chuyển tiền thành ngày sử dụng

 

1Đối tượng sử dụng dịch vụ

Thuê bao trả trước có nhu cầu mua thêm ngày sử dụng thuộc một trong các loại thuê bao sau:

– VinaCard

– VinaText

– Vina365

– Các thuê bao không thuộc một trong các loại thuê bao trên không được phép sử dụng dịch vụ.

Điều kiện sử dụng dịch vụ

– Để sử dụng dịch vụ, thuê bao trả trước phải đang hoạt động hai chiều tại thời điểm sử dụng dịch vụ.

Đăng ký sử dụng dịch vụ

– Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ bằng cú pháp: DKCT gửi 900.

– Hệ thống sẽ nhắn tin phản hồi thông báo đăng ký dịch vụ thành công và gửi kèm mật khẩu sử dụng dịch vụ (mật khẩu gồm 6 ký tự bao gồm các chữ số tự nhiên từ 0 đến 9). Lưu ý: mật khẩu được cấp 01 lần lúc đăng ký sử dụng dịch vụ.

– Để thay đổi mật khẩu, Khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp: DMKCT_mật khẩu cũ_mật khẩu mới gửi 900 (dấu _ là biểu tượng của khoảng trắng).

– Để lấy lại mật khẩu của dịch vụ trong trường hợp quên/mất mật khẩu: MKCT gửi 900.

– Để bảo mật mật khẩu cho khách hàng hệ thống sẽ tạm dừng việc sử dụng dịch vụ của thuê bao đó. Sau 24h kể từ lúc thuê bao nhắn tin đề nghị lấy lại mật khẩu. Hệ thống mới nhắn tin trả về thông báo mật khẩu đang sử dụng của thuê bao. Sau khi nhận được SMS thông báo mật khẩu, thuê bao mới có thể sử dụng lại dịch vụ bình thường.

Hủy dịch vụ

– Để hủy dịch vụ khách hàng nhắn tin theo cú pháp: HUYCT gửi 900.

Sử dụng dịch vụ

– Số tiền và ngày sử dụng được chuyển:

+ Số tiền được chuyển thành ngày sử dụng tối thiểu trong 01 lần chuyển tương đương với số tiền để mua 01 ngày sử dụng.

+ Không giới hạn số tiền trong tài khoản chính được chuyển thành ngày sử dụng.

– Cách thức mua thêm ngày sử dụng:

+ Cách 1: Mua qua SMS, Soạn tin MUA_MậtKhẩu_SốNgàyMua gửi đến số 900.

+ Cách 2: Mua qua USSD, trên bàn phím điện thoại khách hàng soạn cú pháp: *900*MậtKhẩu*SốNgàyMua#    sau đó bấm nút OK hoặc Phím gọi.