TT Kinh doanh VNPT-Bắc Giang khen thưởng kịp thời nhân viên AM có kết quả bán hàng xuất sắc trong tháng 9/2017

Với thành tích bán hàng xuất sắc, 2 nhân viên AM thuộc phòng Khách hàng Tổ chức-Doanh nghiệp đã được Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bắc Giang khen thưởng kịp thời. Đó là nhân viên AM Nguyễn Thị Minh Phương với dự án phát triển các dich vụ VT-CNTT cho Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Giang 2 và nhân viên AM Lê Thị Thuyên với dự án 25 đường truyền hình hội nghị tại…..

Tổng doanh thu Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bắc Giang thu được từ khách hàng trong 2 dự án mà các nhân viên AM trên trực tiếp thực hiện đạt gần 100.000.000đ/tháng/khách hàng. Để ghi nhận thành tích, khuyến khích tạo động lực cho 2 nhân viên AM trên cũng như toàn thể CBCNV TTKD tích cực thi đua phát triển khách hàng, Giám đốc TTKD khen thưởng đ/c Phương và đồng chí Thuyên số tiền thưởng lên tới 17 triệu đồng/người. Quả thực đây là một phần thưởng tương đối lớn cho cá nhân tại Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bắc Giang từ trước tới nay. Nhận được quyết định khen thưởng trên nhân viên AM Nguyễn Thị Minh Phương rất hạnh phúc. Chị cho biết: “là một nhân viên AM, ý thức được nhiệm vụ được giao tôi luôn cố gắng hết sức để tìm kiếm, thuyết phục khách hàng nhằm đem được nhiều hợp đồng về cho đơn vị. Nhận được phần thưởng trên tôi thấy rất vui và hạnh phúc, những cố gắng của bản thân tôi trong thời gian qua đã được ghi nhận. Tôi có thêm động lực để tìm kiếm khách hàng, phát triển các dự án mới trong tương lai. Rất cảm ơn sự quan tâm và khen thưởng kịp thời của lãnh đạo Trung tâm Kinh doanh dành cho chúng tôi”.

Dưới đây là hình ảnh 2 nhân viên AM xuất sắc vừa được khen thưởng của Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bắc Giang.

Nhân viên AM: Nguyễn Thị Minh Phương

Nhân viên AM: Lê Thị Thuyên

 Hà Thị Thanh Huyền- Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bắc Giang