TTKD VNPT-Bắc Giang có 3 điện thoại viên điển hình tốt tháng 02/2017


Tổng công ty đánh giá trực tiếp qua các file ghi âm chất lượng PVKH của Điện thoại viên (Inbount/ Outbound) tại các tổng đài giải đáp khách hàng. Toàn quốc có 51 điện thoại viên đạt chất lượng cuộc gọi điển hình tốt trong tháng với số file giám sát >= 15 file và điểm trung bình bằng 10 trong đó Đài hỗ trợ Khách hàng Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bắc Giang có 3 điện thoại viên tiêu biểu tháng 2/2017. Xin một lần nữa chúc mừng điện thoại viên số 026 Chị Lê Thị Mai Thuya lần thứ 2 lọt vào danh sách điện thoại viên tiểu biển các tháng năm 2017. Xin chúc mừng điện thoại viên số 009 Chị Phan Thị Hương và điện thoại viên số 022 chị Thân Thị Huệ – những điện thoại viên tiêu biểu tháng 02/2017. Dưới đây là hình ảnh 3 điện thoại viên tiêu biểu của TTKD VNPT-Bắc Giang tháng 2/2017. Xin chúc mừng toàn thể chị em Đài Hỗ trợ Khách hàng TTKD Bắc Giang đã có kết quả đánh giá chất lượng khách hàng tốt trong tháng 2/2017. Chúng ta cùng chờ đợi những gương mặt tiêu biểu tháng 3/2017 mọi người nhé!THANH HUYỀN