登上日期: 08/03/2022
Viễn thông Bắc Giang – đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình.... 继续看
登上日期: 08/03/2022
VNPT Bắc Giang là một thành viên trong đại gia đình VNPT, bởi vậy, chúng tôi tự hào được truyền tải và thực hiện những giá trị lịch sử cốt lõi , triết lý kinh doanh của VNPT:... 继续看
登上日期: 08/03/2022
Tên đầy đủ: Viễn Thông Bắc Giang Tên giao dịch Quốc tế: VNPT BacGiang Trụ sở: Số 34 Đường Nguyễn Thị Lưu TP Bắc Giang Văn phòng: Số 34 Đường... 继续看

User Online:1581

Total visited: 50707950