Danh sách các Điểm Cung cấp dịch vụ Viễn thông Ủy quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết
STT Tên ĐCCDVVT Địa chỉ Người đại diện Số điện thoại
1 Cửa hàng Đức Trang 103 TX Thị trấn Đồi Ngô – Thị trấn Đồi Ngô – LỤC NAM Nguyễn Minh Đức 84888132185
2 ĐT- Hoàng Sơn tân sơn – đồng mỏ – lạng sơn – Xã Tân Sơn – LỤC NGẠN Hoàng Văn Sơn 84822818333
3 NGỌC KHUY Hồng Giang – Biển Động – Xã Hồng Giang – LỤC NGẠN KHÚC THỊ HUYỀN 84917930181
4 CH – HOÀNG HẰNG Hồng Giang – Biển Động – Xã Hồng Giang – LỤC NGẠN HOÀNG THỊ HẰNG 84946495883
5 THÁI ANH(Nguyễn văn Thái) Phì Điền –  Đồng Cốc – Xã Phì Điền – LỤC NGẠN Nguyễn văn Thái 84942621268
6 CH Thành Thắng cao thuong- song van – Song Vân – TÂN YÊN Thành Thắng 84915166282
7 Tĩnh Mobile Số 02 Nguyễn Thị Lưu – Trần Phú – THÀNH PHỐ BẮC GIANG Tĩnh Mobile 84917007132
8 Thương Ngọc 02 Nguyễn Thị Lưu – Trần Phú – THÀNH PHỐ BẮC GIANG Đào Thị Ngọc 84943288582
9 THÂN XUÂN HOÀNG Xóm Nghè, Thôn Quyết Tiến – Tiền Phong – Yên Dũng THÂN XUÂN HOÀNG 0942998115
10 NGUYỄN NGỌC NAM Số 29 đường Giáp Hải – Xương Giang – TP Bắc Giang NGUYỄN NGỌC NAM 0912979995
11 DƯƠNG TIẾN MẠNH Thôn Bo Chợ – Đông Sơn – Yên Thế DƯƠNG TIẾN MẠNH 0888414555
12 LÂM THỊ TRANG Thôn Phố Biển – Biển Động – Lục Ngạn LÂM THỊ TRANG 0834345892
13 DƯƠNG THỊ TRANG Thôn Tây – Tiên Lục – Lạng Giang DƯƠNG THỊ TRANG 0855233222
14 HOÀNG VĂN VIỄN Thôn Ngoài – Cao Xá – Tân Yên HOÀNG VĂN VIỄN 0836262866
15 NGUYỄN BÁ TUẤN TDP Phố – Thị trấn Đồi Ngô – Lục Nam NGUYỄN BÁ TUẤN 0917197668
16 TRẦN VĂN LUYỆN Thôn Hoàng Liên – Hoàng An – Hiệp Hòa TRẦN VĂN LUYỆN 0969679168
17 CHU VĂN CƯỜNG Thôn Rãnh – Tự Lạn – Việt Yên CHU VĂN CƯỜNG 0826790000

User Online:1583

Total visited: 50708332