VNPT cung cấp đường truyền trực tuyến cho Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết
VNPT cung cấp đường truyền trực tuyến cho Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang

Ngày 8/6/2021, Tập đoàn VNPT là đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình hội nghị trực tuyến cho Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang với gần 30 điểm cầu, trong đó có 22 điểm cầu trong nước và 8 điểm cầu quốc tế.

Hội nghị diễn ra nhằm mục đích đẩy mạnh liên kết, hợp tác, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bắc Giang tiếp xúc, trao đổi, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy giao thương và mở rộng liên doanh, liên kết trong tiêu thụ vải và các mặt hàng nông sản của tỉnh với doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng của tỉnh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 trong nước cũng như nước ngoài diễn biến khó lường.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đây là năm thứ 2 UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều điểm cầu chính tại Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang và điểm cầu tại Đại sứ Quán Trung Quốc, 20 điểm cầu thuộc các tỉnh/Thành phố trong nước và 8 điểm cầu quốc tế bao gồm Nhật Bản (2 điểm cầu), Australia, Singapore, Côn Minh, Nam Ninh, Hà Khẩu, Bằng Tường (Trung Quốc)..

Hỗ trợ cho công tác tổ chức của hội nghị, VNPT đảm bảo cho chất lượng đường truyền giữa các điểm cầu được hiệu quả, kịp thời và rõ nét nhất góp phần mang lại thành công cho sự kiện. Qua đây, sản phẩm của Việt Nam nói chung, Bắc Giang nói riêng đến được với các doanh nghiệp cũng như người tiêu d