Publishing date: 08/03/2022
Viễn thông Bắc Giang – đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình.... View more
Publishing date: 08/03/2022
VNPT Bắc Giang là một thành viên trong đại gia đình VNPT, bởi vậy, chúng tôi tự hào được truyền tải và thực hiện những giá trị lịch sử cốt lõi , triết lý kinh doanh của VNPT:... View more
Publishing date: 08/03/2022
Tên đầy đủ: Viễn Thông Bắc Giang Tên giao dịch Quốc tế: VNPT BacGiang Trụ sở: Số 34 Đường Nguyễn Thị Lưu TP Bắc Giang Văn phòng: Số 34 Đường... View more

User Online:1641

Total visited: 50708497